DODATKI NA STRONĘ WWW


http://www.youtube.com/watch?v=Cla3DuKRlZw&autoplej=1&kolorek=282929&lup=1&typek=3

Kanarki Harceńskie Piotr Hawrył CIH H-007

Statystyki
Moje OsiągnięciaW 2012 roku moje kolekcje brały udział w konkursie organizowanym przez Związek Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych "Egzota" w Sosonowcu:
kolekcja nr 1
1. 07 - 23,22,16,15,9 - 84 pkt
2. 10 - 21,21,15,15,9 - 81 pkt
3. 62 - 22,21,16,15,9 - 83 pkt
4. 57 - 21,21,15,15,9 - 81 pkt

kolekcja nr 2
1. 54 - 22,21,15,14,9 - 81 pkt
2. 52 - 22,21,16,14,9 - 82 pkt
3. 18 -22,21,15,16,9 - 83 pkt
4. 43 - 22,21,15,16,9 - 83 pkt

Obie kolekcje otrzymały po 329 pkt, co dało odpowiednio 23 i 24 miejsce. Uważam to za duży sukces hodowlany. Z powyższych ptaków została złożona jedna kolekcja, która uczestniczyła w Mistrzostwach Śląska w Radzionkowie, gdzie kolekcja ta otrzymała 341 pkt zajmując 8 miejsce!
1. 54 - 22,23,16,15,1,9 - 86 pkt
2. 07 - 22,22,15,15,9 - 83 pkt
3. 18 - 22,22,16,16,9 - 85 pkt
4. 43 - 23,23,16,16,9 - 87 pkt

Ornitologiczne Mistrzostwa Polski Czeladź 2012 w dniach 03-09 grudnia 2012 roku odbyły się MP, moje ptaki zostały ocenione na 336 pkt  co upalsowało je na 26 miejscu, wśród 49 zaprezentowanych kolekcji. Uważam to za duży sukces!
1. 54 - 22,22,15,15,1,9 - 84 pkt.
2. 07 - 22,22,15,15,9 - 83 pkt.
3. 18 - 23,22,16,15,9 - 85 pkt.
 4. 43 - 22,22,16,15,9 - 84 pkt.